Nákupný košik
Email
Telefón

Antistresové pomôcky: Pomôžu vám zbaviť sa stresu?

Stláčanie farebného antistresového predmetu pri klávesnici. Ste v strese? Skúste ho odbúrať pomocou našich tipov a antistresových predmetov.

V dnešnej rýchlo sa meniacej a náročnej pracovnej dobe je stres na pracovisku, ale aj mimo neho, bežným javom. Môže mať vážne negatívne dôsledky na fyzické a psychické zdravie jednotlivcov. Pracovné prostredie často predstavuje miesto, kde sa stres akumuluje v dôsledku vysokých nárokov, prísnych termínov a medziľudských konfliktov. V tomto článku sa pozrieme na problematiku stresu v práci, jeho negatívne dopady a efektívne spôsoby, ako s ním bojovať, vrátane využitia antistresových predmetov, ako sú napríklad antistresové loptičky.

Čo hovoria štatistiky

Podľa rôznych prieskumov sa ukazuje, že stres na pracovisku je čoraz väčším problémom. Podľa Americkej psychologickej asociácie (APA) až 77 % ľudí pravidelne zažíva fyzické príznaky stresu spôsobeného prácou. Ďalších 73 % ľudí uvádza, že stres spôsobuje psychické problémy, ako sú úzkosť a depresia. Tieto štatistiky ukazujú, že stres v práci vedie k zvýšenému počtu pracovných chýb a absencií, čo má negatívny vplyv na celkovú efektivitu podnikov.

Iný prieskum ukázal, že takmer polovica zamestnancov (48 %) cíti, že ich stres v práci sa zvyšuje. Viac ako 80% zamestnancov tvrdí, že trpia stresom kvôli vysokým pracovným nárokom a približne 40 % ľudí hlási, že pracovný stres výrazne ovplyvňuje ich zdravie. Tieto údaje naznačujú, že stres na pracovisku je vážny problém, ktorý si vyžaduje dôkladnú pozornosť a efektívne riešenie.

Vystresovaný muž v kancelárii s hlavou v dlaniach, ktorému kolegovia podávajú veľa dokumentov v symbole pracovného preťaženia.

Prečo je stres v práci škodlivý?

Stres v práci a mimo nej spôsobuje mnohé fyzické, ale aj psychické ťažkosti. Pozrime sa na najčastejšie z nich.

Fyzické dôsledky

 • Bolesti hlavy: Časté bolesti hlavy a migrény sú bežné u ľudí, ktorí sú pod neustálym stresom. Stres spôsobuje napätie vo svaloch, najmä v oblasti hlavy a krku, čo môže viesť k bolestiam.
 • Únava: Neustály stres vedie k chronickej únave a vyčerpanosti. To znižuje produktivitu a schopnosť sústrediť sa.
 • Zažívacie problémy: Stres môže ovplyvniť tráviaci systém, čím môže spôsobiť žalúdočné ťažkosti, nevoľnosť či syndróm dráždivého čreva.
 • Oslabená imunita: Chronický stres oslabuje imunitný systém, čo zvyšuje náchylnosť na infekcie a choroby.

Psychické dôsledky

 • Úzkosť a depresia: Dlhodobý stres môže viesť k vážnym psychickým problémom, ako sú úzkosť a depresia.
 • Znížená koncentrácia: Stres znižuje schopnosť sústrediť sa a môže viesť k častejším chybám v práci.
 • Vyhorenie: Chronický stres môže viesť k vyhoreniu, čo je stav úplného fyzického a emocionálneho vyčerpania. Vyhorenie môže výrazne ovplyvniť kvalitu života a pracovnú schopnosť jednotlivca.

Prepracovaný muž ležiaci na pracovnom stole, v pozadí neporiadok v dokumentoch a tlakomer.

Dôsledky pre prácu

Ako vidíte, stres značne ovplyvňuje well being zamestnancov, avšak stres má aj priamy vplyv na pracovný výkon. Odzrkadľuje sa to najmä v týchto oblastiach:

 • Znížená produktivita: Stresovaní zamestnanci majú tendenciu byť menej efektívni a produktívni.
 • Zvýšený počet chýb: Stres znižuje schopnosť sústrediť sa, čo vedie k častejším chybám.
 • Konflikty na pracovisku: Stres môže viesť k zvýšenej podráždenosti a konfliktnému správaniu, čo negatívne ovplyvňuje pracovné vzťahy a tímovú spoluprácu.

Ako rozpoznať stres v práci

Ak chcete včas zakročiť proti stresu a jeho dôsledkom, treba si všímať jeho bežné príznaky a varovné signály, ktoré ho môžu pomôcť odhaliť.

Medzi bežné príznaky stresu patria:

 • Fyzické príznaky: Neustála únava, bolesti hlavy, svalové napätie, zažívacie problémy.
 • Psychické príznaky: Zvýšená podráždenosť, úzkosť, depresia, problémy so spánkom.
 • Behaviorálne príznaky: Zmeny v chuti do jedla, zvýšená konzumácia alkoholu alebo cigariet, časté výbuchy hnevu.

Varovné signály stresu

 • Náhle zmeny v správaní: Ak zrazu začnete byť viac podráždení alebo úzkostní, môže to byť znak stresu.
 • Problémy so spánkom: Ak máte problémy so zaspávaním alebo časté nočné prebúdzanie, môže to byť spôsobené stresom.
 • Zvýšená konzumácia alkoholu alebo cigariet: Ak začnete viac piť alebo fajčiť, môže to byť spôsob, ako sa snažíte zvládnuť stres.

Muž v obleku sedí na chodníku a fajčí.

Kedy vyhľadať odbornú pomoc

Ak stres začne ovplyvňovať každodenný život a pracovný výkon, je vhodné vyhľadať pomoc odborníka. Psychológ alebo terapeut môžu vám, alebo vašim blízkym, poskytnúť nástroje a stratégie na zvládanie stresu a zlepšenie kvality života. Vyhľadať pomoc je dôležité najmä vtedy, ak sa stres prejavuje ako chronický a začína spôsobovať vážne fyzické alebo psychické problémy.

Ako zvládať stres v práci

Zmena životného štýlu

Zdravá strava, dostatok spánku a pravidelný pohyb sú základom pre zvládanie stresu. Pravidelný pohyb, ako je chôdza, beh alebo joga, pomáha znižovať hladinu stresu a zlepšuje celkovú fyzickú kondíciu. Zdravá strava, bohatá na vitamíny a minerály, podporuje dobré zdravie a pomáha telu lepšie sa vyrovnať so stresom.

Techniky zvládania stresu

Relaxácia a mindfulness techniky, ako sú dychové cvičenia, meditácia a joga, sú účinné nástroje na zníženie stresu. Tieto techniky pomáhajú upokojiť myseľ a uvoľniť telo. Napríklad pravidelná meditácia môže pomôcť znížiť úzkosť a zvýšiť pocit pohody

Mladí ľudia meditujú v kancelárii v rámci techník zvládania pracovného stresu.

Organizácia času (Time management)

Efektívne plánovanie a organizácia práce môžu výrazne znížiť stres. Vytváranie realistických plánov a priorít pomáha predchádzať preťaženiu a zvyšuje produktivitu. Dôležité je naučiť sa delegovať úlohy a povedať "nie", keď je to potrebné.

Komunikácia

Asertívna komunikácia s kolegami a nadriadenými je kľúčová pre riešenie konfliktov a zníženie stresu. Otvorená a úprimná komunikácia pomáha predchádzať nedorozumeniam a zvyšuje spoluprácu v tíme. Naučiť sa vyjadriť svoje potreby a pocity bez agresivity môže výrazne zlepšiť pracovné vzťahy.

Stanovenie hraníc

Jasné definovanie pracovného času a času pre seba je dôležité pre udržanie rovnováhy medzi prácou a osobným životom. Stanovenie hraníc pomáha predchádzať prepracovaniu a zvyšuje celkovú pohodu. Je dôležité vedieť si vyhradiť čas na relaxáciu a odpočinok.

Vyhľadanie podpory

Rozhovor s priateľmi, rodinou alebo terapeutom môže poskytnúť emocionálnu podporu a nové perspektívy na riešenie problémov. Podpora blízkych ľudí môže byť neoceniteľná pri zvládaní stresu a hľadaní riešení.

Kamarátky pri rozhovore na čaji v kaviarni

Krátky spánok na regeneráciu

Ak je toho na vás veľa, dajte si krátky spánok v trvaní 15-20 minút. Je dokázané, že takýto spánok vás môže osviežiť a dodať vám energiu. Pomáha tiež obnoviť vašu koncentráciu a znižuje únavu.

Dotyk s prírodou

Pobyt v prírode alebo dokonca aj starostlivosť o rastliny môže pomôcť zlepšiť náladu. Kontakt s prírodou má pozitívny vplyv na mentálne zdravie a pomáha znížiť stres.

Upokojujúca hudba

Zvuky prírody alebo relaxačná hudba môžu zlepšiť sústredenie a znížiť stres. Hudba má schopnosť ovplyvniť naše emócie a navodiť pocit pokoja.

Pozitívne myslenie

Prijatie pozitívneho myslenia pomáha lepšie zvládať stres. Zameranie sa na pozitívne aspekty vášho života a praktizovanie vďačnosti (gratitude) pomáha zlepšiť psychickú odolnosť.

Kreatívne prestávky

Aktivity ako kreslenie alebo skladanie origami môžu vyčistiť myseľ. Kreatívne činnosti poskytujú únik od každodenných starostí a umožňujú nám relaxovať.

Skladanie origami na stole.

Ako sa chrániť pred stresom v práci

Ergonomické pracovné prostredie

Môže to znieť ako pritiahnuté za vlasy, ale správne sedenie, osvetlenie a vybavenie pracovného prostredia môžu výrazne ovplyvniť úroveň stresu. Ergonomické riešenia pomáhajú predchádzať fyzickým problémom, ako sú bolesti chrbta a krku, ktoré môžu prispievať k celkovému pocitu nepohody a stresu. Ergonomická stolička, správne nastavenie monitora a osvetlenia navyše môžu zlepšiť komfort a produktivitu.

Zdravá firemná kultúra

Podpora duševného zdravia zamestnancov a flexibilný pracovný čas sú kľúčové pre vytvorenie zdravého pracovného prostredia. Firemná kultúra, ktorá kladie dôraz na zdravie a pohodu zamestnancov, znižuje úroveň stresu a zvyšuje spokojnosť. Programy na podporu duševného zdravia, ako sú wellness programy a workshopy o zvládaní stresu, by mal zvážiť každý zamestnávateľ, ktorý si chce udržať spokojných zamestnancov.

Dostatočný odpočinok

Dovolenka, víkendy a dni voľna sú nevyhnutné pre regeneráciu a zníženie stresu. Pravidelné prestávky a dostatočný spánok pomáhajú udržať vysokú úroveň energie a výkonnosti. Zamestnávatelia by mali podporovať zamestnancov v tom, aby si brali čas na oddych a nezanedbávali svoje fyzické a psychické potreby.

Zdravé návyky

Vyhýbanie sa prepracovaniu, nezdravému stravovaniu a nadmernému užívaniu alkoholu je dôležité pre udržanie zdravia a zníženie stresu. Pravidelný pohyb, vyvážená strava a dostatok spánku sú základom zdravého životného štýlu, ktorý podporuje zvládanie stresu.

Antistresové predmety

Ako fungujú?

Antistresové predmety fungujú na princípe stimulácie svalov a nervových zakončení v dlaniach. Ich stláčaním alebo rotovaním sa aktivujú svaly a nervy, čo pomáha uvoľniť napätie a znížiť stres. Táto jednoduchá fyzická aktivita môže mať výrazný pozitívny vplyv na psychické a fyzické zdravie.

Muž drží v ruke antistresový fidget spinner.

Výhody používania antistresových loptičiek

Používanie antistresových loptičiek prináša množstvo výhod:

 • Zníženie stresu a úzkosti: Pravidelné stláčanie loptičky pomáha znižovať hladinu stresu a úzkosti.
 • Zlepšenie koncentrácie a sústredenia: Pomáha zlepšiť schopnosť sústrediť sa a pracovať efektívne.
 • Uvoľnenie svalového napätia: Uvoľňuje napätie v svaloch a zlepšuje prietok krvi, čo môže pomôcť znížiť prípadné bolesti hlavy.
 • Podpora relaxácie: Pomáha uvoľniť myseľ a telo, čo prispieva k celkovej relaxácii.

Nevýhody používania antistresových loptičiek

 • Niektorí ľudia ich považujú za neefektívne: Účinnosť antistresových loptičiek môže byť subjektívna. Niektorí ľudia nemusia pociťovať výrazné zlepšenie.
 • Môžu byť rušivé pre ostatných: Stláčanie loptičky môže rušiť ostatných v tichom pracovnom prostredí, čo môže byť nevhodné v určitých situáciách.
 • Môžu sa rýchlo opotrebovať: Loptičky sa môžu opotrebovať pri pravidelnom používaní a stratiť svoju pôvodnú funkčnosť.

Druhy antistresových loptičiek

Existuje viacero druhov antistresových loptičiek, tu sú najbežnejšie z nich:

 • Gélom plnené loptičky: Sú mäkké a pružné, vhodné pre ľudí, ktorí preferujú jemnejšiu stimuláciu. Gél vnútri loptičky poskytuje príjemný a relaxačný pocit pri stláčaní.
 • Penové loptičky: Tvrdšie a odolnejšie, poskytujú intenzívnejšiu stimuláciu, čo môže byť vhodné pre ľudí, ktorí potrebujú silnejší tlak na uvoľnenie napätia. Sú tiež ľahšie a menej nákladné.
 • Loptičky s textúrou: Majú rôzne povrchové textúry, ktoré poskytujú dodatočnú senzorickú stimuláciu a môžu byť príjemné na dotyk. Textúrovaný povrch môže pomôcť zvýšiť účinnosť relaxácie.
 • Loptičky s vibráciami: Tieto loptičky obsahujú malý vibračný motor, ktorý poskytuje dodatočný masážny efekt a môže pomôcť hlbšie uvoľniť svalové napätie. Vibračná funkcia môže byť veľmi upokojujúca a relaxačná.
 • Loptičky s arómou: Obsahujú éterické oleje, ktoré uvoľňujú príjemnú vôňu pri stláčaní, čo môže prispieť k celkovému uvoľneniu a zníženiu stresu. Aromaterapia môže byť silným nástrojom na podporu relaxácie a pohody.

Stláčanie bielej antistresovej loptičky pri pracovnom stole, v pozadí dokumenty a detská kresba.

Ako vybrať a používať antistresové loptičky

Pri výbere antistresovej loptičky je dôležité zvážiť niekoľko faktorov:

 • Typ stresu: Ak máte mierne napätie, môže vám stačiť penová alebo gélová loptička. Pre intenzívnejší stres môžu byť vhodnejšie loptičky s textúrou alebo vibráciami.
 • Osobné preferencie: Vyberte si materiál a tvrdosť loptičky, ktorá vám najviac vyhovuje. Skúste rôzne typy a zistite, ktorý vám najviac pomáha.
 • Účel použitia: Ak plánujete používať loptičku v práci, zvoľte menej hlučné varianty, aby ste nerušili kolegov.

Správna technika stláčania loptičky

Správna technika stláčania loptičky je kľúčová pre dosiahnutie optimálnych výsledkov:

 • Držte loptičku v jednej ruke.
 • Stláčajte ju pevne, ale nie tak, aby ste cítili bolesť.
 • Uvoľnite stisk a opakujte.
 • Striedajte ruky, aby ste rovnomerne zapájali svaly oboch rúk.

Stláčanie modrej mäkkej loptičky pri klávesnici.

Kedy a ako často používať antistresové loptičky

Použitie antistresových loptičiek môže byť flexibilné podľa vašich potrieb:

 • Počas prestávok v práci: Krátke prestávky na stláčanie loptičky môžu pomôcť zmierniť napätie.
 • Pri pocite stresu: Použite loptičku kedykoľvek, keď cítite zvýšenú úroveň stresu alebo úzkosti.
 • Pravidelne počas dňa: Pravidelné používanie loptičky môže pomôcť udržať hladinu stresu na nízkej úrovni.

Aktivity s antistresovými loptičkami

Používanie antistresových loptičiek môže byť zábavné a účinné aj prostredníctvom rôznych aktivít:

 • Súťaže v stláčaní: Môžete usporiadať súťaž, kto dokáže stlačiť loptičku najviac krát za jednu minútu.
 • Stláčanie na čas: Skúste stláčať loptičku určitý čas a potom si odmerajte pulz. Pozorujte, ako sa mení vaša úroveň stresu.
 • Koordinačné cvičenia: Hádžte si loptičku medzi rukami, čím zlepšíte svoju koordináciu a jemnú motoriku.
 • Tvorivé hry: Skúste s loptičkou vytvárať rôzne tvary a využívajte ju ako relaxačný nástroj počas prestávok.

Stres v práci je bežný problém, ktorý môže mať vážne dôsledky na fyzické a psychické zdravie. Dôležité je rozpoznať príznaky stresu a využiť rôzne techniky na jeho zvládnutie. Antistresové loptičky predstavujú jednoduchý a efektívny nástroj na takmer okamžité zníženie stresu a uvoľnenie napätia. Pri správnom výbere a pravidelnom používaní môžu výrazne prispieť k zlepšeniu kvality života a pracovnej pohody.

Aby ste predišli budúcemu stresu, je dôležité pokračovať v praktizovaní techník zvládania stresu a implementovať zdravé návyky do vášho života. Dôležité je tiež pravidelne hodnotiť svoje pracovné a osobné prostredie a robiť potrebné úpravy na zlepšenie pohody a produktivity. Zamerajte sa na budovanie podpory vo vašom okolí, či už prostredníctvom kolegov, priateľov alebo rodiny, a neváhajte vyhľadať odbornú pomoc, ak sa cítite preťažení alebo vyčerpaní. Držíme vám palce.

Copyright 2006 - 2024 © CreoCom.sk
Člen PSI
Instagram
Facebook
Zatvoriť