Nákupný košik
Email
Telefón

Psychologické princípy za úspechom reklamných predmetov

Psychologické princípy Stalo sa vám niekedy, že preferujete pero, ktoré ste dostali ako reklamný predmet namiesto toho, ktoré ste si kúpili? Nie ste sami. Za týmto správaním sa skrýva mix psychológie a dobrého marketingu, vďaka ktorému neviete niekedy odolať reklamným predmetom.

Naše mozgy sú naprogramované robiť rýchle rozhodnutia, často na základe toho, čo je nám známe. To je dôvod, prečo, keď dostanete reklamný predmet, nie je to len darček – je to chytré podnietenie k vernosti značke. Tieto pocity má na svedomí skrytá psychológia, ktorá robí tieto darčeky efektívnymi.

Farebné nalepovacie papieriky, zošity s perom a USV kľúče v drevenom prevedení.

Psychologické princípy

Reklamné produkty nie sú len predmety, sú to psychologické nástroje navrhnuté tak, aby vyvolali reakciu a vytvorili hlbšie spojenie medzi značkou a spotrebiteľom.

Existuje niekoľko psychologických princípov, ktoré robia propagačné produkty atraktívnejšími a cennejšími pre zákazníkov. Väčšina psychologických princípov sa dokonca spája a prelína. Pripravili sme prehľadnú tabuľku niekoľkých z nich, ktoré ďalej bližšie opíšeme.

Psychologický princíp Efekt
Emočné spúšťače Hlbší emočný vzťah k značke
Kognitívne skreslenia Ovplyvňujú rozhodovanie a vnímanú hodnotu
Užitočnosť Zvyšuje používanie produktu a expozíciu značky
Efekt vlastníctva Zosilňuje vnímanú hodnotu vlastníctva
Princíp vzájomnosti Podporuje dobrú vôľu a povzbudzuje k opätovaniu (odporučenie firmy iným)
Princíp nedostatku Zvyšuje vnímanú hodnotu a naliehavosť
Efekt ukotvenia Formuje prvé dojmy a nastavuje očakávania
Hmatateľný dopad Zvyšuje pamäťovú stopu a prítomnosť značky
Sociálny dôkaz Buduje dôveru a podporuje konformitu
Efekt nulovej ceny Zvyšuje vnímanú hodnotu a dobrú vôľu

Emočné spúšťače

Emočné spúšťače vytvárajú silné, osobné puto medzi spotrebiteľom a značkou. Tieto spúšťače vyvolávajú pocity, ako radosť alebo nostalgiu, čím robia značku zapamätateľnejšou a podporujú vernosť zákazníkov. Emočná väzba je spravidla silnejšia ako fyzická užitočnosť produktu a zvyšuje jeho hodnotu v očiach spotrebiteľa.

Napríklad, personalizácia má na ľudí silný vplyv a je to forma emočného spúšťača. Keď ľudia dostanú propagačný predmet osobne prispôsobený ich menom, signalizuje im to, že značka uznáva ich jedinečnú identitu a cítia sa vážení. Personalizované reklamné predmety teda jasne komunikujú posolstvo: „Ceníme si vás.“

Kognitívne skreslenia

Kognitívne skreslenia v marketingu ovplyvňujú úsudok a rozhodovanie spotrebiteľov. Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj princíp nedostatku a sociálny dôkaz, vďaka ktorým ľudia inak vnímajú hodnotu predmetov a ich žiadanosť. Strategické využívanie kognitívnych skreslení pomáha formovať správanie spotrebiteľov, vďaka čomu je potom marketingové úsilie efektívnejšie a výraznejšie.

V princípe kognitívneho skreslenia je potrebné spomenúť aj mentálne skratky. Sú to dobre známe ponuky s obmedzeným časom alebo zľavy, ktoré vytvárajú naliehavosť, ktorá núti ľudí konať rýchlo, aby o niečo neprišli. Psychologický pocit naliehavosti nie je len o pocite získať dobrú ponuku, ale aj o tom, aby sa človek stal súčasťou exkluzívneho zážitku. Ponuky s obmedzeným časom využívajú práve tento psychologický princíp na vyvolanie akcie.

Užitočnosť reklamných predmetov

Funkčnosť propagačných predmetov je tiež kľúčová pre udržanie viditeľnosti značky. Veci, ktoré sú používané na dennej báze, ako sú perá alebo opakovane použiteľné fľaše na vodu, sú často najobľúbenejšie reklamné predmety. Práve užitočnosť a reálne využitie robí tieto predmety také žiadané a obľúbené. Užitočnosť psychologicky upevňuje väzbu medzi produktom a jeho používateľom. Ak sa jedná o predmet, ktorý sa používa každodenne, podvedome sa aj značka na tomto produkte stáva stálicou v rutine používateľa.

Reklamný predmet v podobe predlžovacej zásuvky v tvare kocky.

Efekt vlastníctva

Všeobecne platí, že ľudia si viac cenia veci, keď ich vlastnia. To je v skratke efekt vlastníctva. Ak dáte niekomu jednoduché pero s vašim logom, už to nie je len pero, no je to symbol vašej značky. Z tohto predmetu sa stane suvenír, ktorý vytvára emočné puto.

Reklamné bločky a perá.

Princíp vzájomnosti

Všimli ste si niekedy, ako vám bezplatný darček vnukne túžbu niečo opätovať? To je princíp vzájomnosti v praxi. Je to veľmi jednoduchý psychologický princíp, no v marketingu má veľkú silu. Rozdávanie reklamných darčekov často vyvoláva v ľuďoch potešenie, no zároveň sa tak pripravuje pôda pre budúcu konverzáciu, nákup, možno dokonca dlhodobý vzťah. Keď potenciálni zákazníci dostanú pekný reklamný predmet ako darček, je pravdepodobnejšie, že sa im vytvorí pozitívny postoj k značke. Zároveň sa zvyšuje pravdepodobnosť, že produkt odporučia aj iným.

Reklamný cestovný vankúš na krk a tašky.

Princíp nedostatku

Pamätáte si na šialenstvo s toaletným papierom a múkou počas začiatkov pandémie COVID? Presne to bol princíp nedostatku. Všetci chcú to, čo nemôžu mať, obzvlášť, ak to rýchlo mizne a nie je toho veľa. V reklamných predmetoch sa tento princíp využíva v podobe limitovaných edícií alebo ako vlastnoručne vyrobené predmety. Tieto produkty vytvárajú pocit exkluzivity a ľudia začnú mať pocit, že niečo podobné nechcú zmeškať.

Efekt ukotvenia

Efekt ukotvenia je v jednoduchosti vysvetlený ako prvý dojem. Vo svete reklamných predmetov to znamená, že váš propagačný predmet by mohol byť prvou kapitolou príbehu vašej značky v niekoho mysli. Tak ako je prvý dojem dôležitý aj v sociálnej interakcii, rovnako to platí aj pre reklamné predmety. Nechcete, aby reklamný predmet, ktorý rozdáte zapadol prachom a váš potenciálny zákazník sa naňho už nikdy nepozrie. Efekt ukotvenia hovorí o tom, že reklamný predmet musí byť kvalitný a ľahko zapamätateľný a človek, ktorý ho dostane si musí povedať niečo v zmysle, „wow, to je pekné!“

Drevené pravítka v tvare zvieratka a potlačené hrnčeky.

Hmatateľný dopad

V súčasnej dobe je v podstate všetko online a ľudia sú zahltení digitálnymi reklamami a online produktami. Práve teraz je vzácne fyzicky dostať niečo, čo si ľudia môžu chytiť a zapamätať. Princíp hmatateľného dopadu je teda v dnešnom online svete silnejší a je oveľa menej pravdepodobné, že by ľudia na váš reklamný predmet zabudli tak ľahko ako na opäť ďalšiu online reklamu.

Reklamné skladacie dáždniky a perá.

Sociálny dôkaz

Ľudská prirodzená vlastnosť je nasledovať dav. Keď ľudia vidia iných, ako nosia alebo používajú veci označené vašou značkou, je to pre nich podvedomý znak, že sa jedná o niečo dobré, ak to používa viac ľudí. Je to psychologický efekt „ak sa to páči im, môže sa to páčiť aj mne“. Na princípe sociálneho dôkazu funguje aj koncept zverejňovania recenzií.

Efekt nulovej ceny

„Nech sa páči, toto je pre vás – ZADARMO!“ Toto je efekt nulovej ceny. Rozdávaním reklamných predmetov zadarmo, nedostanú ľudia len obyčajný produkt. Vytvára sa tak emočná väzba, pocit vďačnosti a tak isto aj určité prepojenie so značkou. Dávať niečo zadarmo nie je len dobrá vôľa firiem, no je to strategia, ktorá buduje vzťahy a vyvoláva ďalší záujem o značku. Dostať niečo zadarmo automaticky zvyšuje atraktívnosť predmetu a ľuďom vytvára pozitívnu emocionálnu reakciu so značkou vždy, keď sa pozrú alebo použijú daný predmet.

Reklamný antibakteriálny gél.

Vplyv efektu známosti na spotrebiteľské správanie

Bližší pohľad na spotrebiteľské správanie odkrýva fascinujúcu súvislosť medzi známosťou značky a vnímaním reklamných predmetov. Reakcie ľudí na značky môžu byť vo veľkej miere ovplyvnené ich predchádzajúcimi skúsenosťami, všeobecným vnímaním a reputáciou značky. Známe značky vyvolávajú pocit známosti a preto sú väčšinou naše postoje a všeobecné vnímanie ich brandu už zakorenené a odolné voči zmene.

Pre etablované značky nejde len o vytváranie povedomia, ale skôr o zmenu alebo posilnenie existujúcich spotrebiteľských vnemov. To vyžaduje strategický prístup, keďže zmena hlboko zakorenených postojov je náročnejšia ako vytvorenie nových. Toto je jeden z dôvodov, prečo musia byť reklamné produkty viac než len nápadité. Musia rezonovať a posilňovať existujúci vzťah spotrebiteľov so značkou.

Malé čokoládky ako reklamný predmet.

Ale čo neznáme značky? Tu prichádza do hry sila náhodnej expozície. Stretnutia s týmito značkami, či už zámerne alebo náhodne, môžu položiť základy pre formovanie postojov. Prvý kontakt s neznámou značkou je ako zasadenie semienka do mysle spotrebiteľa, ktoré môže časom vyrásť do pozitívneho vnímania značky.

V skutočnosti dokonca jediná interakcia so značkou prostredníctvom reklamného predmetu môže potenciálne ovplyvniť jej celkové vnímanie, obzvlášť u tých, ktorí ešte nie sú so značkou oboznámení.

O známosti značky píšeme preto, lebo v kontexte náhodného využívania produktov zohráva kľúčovú úlohu. Je to princíp, ktorý musia marketingoví odborníci využívať, aby maximalizovali vplyv svojich propagačných stratégií. Využitím psychologických aspektov spotrebiteľského správania môžu poznatky o koncepte dôležitosti rozpoznania a známosti značky zdokonaliť prístup k využívaniu propagačných predmetov, a to najmä na zvýšenie hodnoty značky v očiach nových aj existujúcich zákazníkov.

Reklamný mete, pero a malé odznaky.

Psychológia farieb a dizajnu

Okrem známych psychologických princípov, je potrebné spomenúť aj psychológiu farieb. Dobre zvolené farby zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní reakcií spotrebiteľov. Je fascinujúce, ako môže konkrétny odtieň vyvolať odlišnú emočnú reakciu, ktorá ďalej ovplyvňuje vnímanie identity značky.

Dobrým príkladom efektu psychológie farieb sú výpredaje, kde vždy uvidíte sýto červené tabule s nápismi „zľava“, „výpredaj“ a pod. Červená farba evokuje naliehavosť a nabáda ľudí na viac impulzívny nákup. Tieto farby sú vždy starostlivo zvolené, aby vyvolali špecifické správanie.

Stručný prehľad psychológie farieb a vplyvu, ktorý môžu mať na vnímanie reklamných predmetov:

 • Žltá: optimizmus, radosť, kreativita
 • Oranžová: energia, kreativita, pohoda
 • Červená: naliehavosť, sila, vášeň
 • Ružová: nežnosť, romantika, ženskosť
 • Fialová: luxus, tajomnosť, originalita
 • Modrá: dôvera, pokoj, bezpečnosť
 • Zelená: zdravie, pokoj, sviežosť
 • Hnedá: spoľahlivosť, stabilita, pohodlie
 • Čierna: sila, elegancia, prestíž
 • Biela: čistota, jednoduchosť, pokoj
 • Zlatá: bohatstvo, prosperita, kvalita
 • Strieborná: inovácia, profesionalita, stálosť

Psychológia farieb a jej význam.

Okrem farieb, má na ľudí podvedomý vplyv aj samotný dizajn reklamných predmetov. Elegantný, minimalistický dizajn môže signalizovať sofistikovanosť a modernosť, lákajúc určitú demografickú skupinu, ktorá si cení estetiku a jednoduchosť. Na druhej strane, hravý a zábavný vzor môže osloviť mladšie, energickejšie publikum.

Tak isto aj textúry ovplyvňujú vnímanie produktov. Senzorický marketing využíva rôzne druhy materiálov na zapojenie zmyslu pre hmat, čím pridáva ďalší vnem k zákazníckemu zážitku. Výborným prípadom je mäkučká príjemná deka, ktorá vyvoláva v ľuďoch pocit pohodlia a zároveň aj dôvery k firme, ktorej logo je na nej vyšité. V tomto prípade sa senzorické vnemy spoja s reputáciou a vnímaním danej značky.

Obrovská výhoda senzorického marketingu a hmatateľnosť fyzických reklamných predmetov im dáva výhodu nad digitálnymi reklamami, ktoré možno ľahko odmietnuť jedným kliknutím. Fyzické spojenie s produktom pridáva reklamným predmetom extra výhodu, s ktorou digitálne platformy môžu len ťažko súperiť.

Využitím psychologických vplyvov farieb, textúr a dizajnov môžu firmy doladiť svoje propagačné stratégie, aby viac rezonovali s ich publikom. Či už uvádzate na trh nový produkt alebo oživujete starý obľúbený, výber dizajnových prvkov môže významne zvýšiť známosť značky a posilniť asociačné spojenia, ktoré majú spotrebitelia s vašou značkou.

Reklamné žetóny do nákupného vozíka.

Emočné väzby a spojenie so značkou

Reklamné predmety sa dajú výborne využiť na vytvorenie hlbokých, emočných väzieb medzi spotrebiteľmi a značkami. Rovnako ako pri predaji produktov, aj pri rozdávaní reklamných predmetov sa využívajú už vyššie spomenuté psychologické princípy. Tieto princípy sa často miešajú aj s marketingom a veľmi populárnym spojením emócií, ktoré sa nazýva storytelling. Storytelling je v preklade rozprávanie príbehov a práve príbehy sú hlavným nosičom emócií. Storytelling môže zmeniť vnímanie obyčajného reklamného predmetu na dojímavý symbol hodnôt a emočného príbehu značky.

Zahrnutie empatie, pocitu príslušnosti, nostalgie a autenticity do propagačných produktov zaisťuje, že nie sú vnímané len ako obyčajné darčeky, ale ako zmysluplné predmety formujúce spoločný zážitok. Storytelling zabezpečí, že reklamné predmety nielen upútajú pozornosť, ale si aj získajú srdce zákazníkov, čím sa podporí pocit komunity a vernosti značke. Cieľom pri vytváraní emočných väzieb v spojení s vnímaním značky je, aby ľudia nevnímali reklamný predmet len ako objekt, ale aby si k nemu vytvorili asociáciu a vyššiu emočnú hodnotu.

Záver

Používanie rôznych psychologických princípov je výnimočne efektívne pre firmy, ktoré chcú posilniť svoju značku a zároveň prehĺbiť vzťahy so zákazníkmi. Správne zvolené reklamné predmety dokážu vytvoriť silné spojenie so značkou a zvýšiť jej hodnotu, čím poskytuje firmám jedinečnú príležitosť potešiť svojich zákazníkov a dlhodobo pozitívne ovplyvniť ich vnímanie.

Napriek tomu, že sme tieto techniky označili ako „skrytú psychológiu“, tieto psychologické princípy sú v skutočnosti bežne používané vo viacerých marketingových a predajných stratégiách, často aj nevedome. Využívanie týchto stratégií prostredníctvom reklamných predmetov nie je len inteligentný marketingový krok, ale aj investícia do budúcnosti vzťahov s existujúcimi, ale aj potenciálnymi zákazníkmi.

Copyright 2006 - 2024 © CreoCom.sk
Člen PSI
Instagram
Facebook
Zatvoriť