Nákupný košik
Email
Telefón

Čo je to branding a prečo ho potrebujete?

Branding Značka má pre úspech firmy zásadný význam. O tom, čo je to značka (angl. brand), čo branding a aký je rozdiel medzi brandingom a marketingom budú naše nasledujúce riadky.

Značka (Brand)

Značka je symbol, názov, dizajn, termín, alebo iný prvok, ktorý identifikuje a odlišuje produkt alebo službu od ostatných na trhu. Značka nie je len vizuálny prvok, ale zahŕňa aj hodnoty, kultúru a zážitok, ktorý poskytuje zákazníkom. Značka môže sprostredkovať správu, že produkt je účinnejší, ľahšie sa používa, chutí lepšie, je lacnejší, elegantnejší, modernejší alebo ekologickejší ako jeho konkurenti.

Značkou môže byť aj samotná spoločnosť, alebo dokonca osoba – príkladom je Coca-Cola ako značka nealkoholického nápoja, ale súčasne spoločnosť, ktorá vyrába nielen tento produkt. Známe osobnosti majú svoje meno ako značku, pod ktorou ich pozná celý svet a tak isto často predávajú celé rady produktov a sú súčasťami rôznych marketingových kampaní.

Brand označuje vašu firmu a to ako ju ľudia vnímajú, je to v podstate len špička ľadovca, pod ktorým sa skrýva celý branding.

Brand ako špička ľadovca skrývajúca veľkú časť brandingu.

Branding

Branding je neustály proces vytvárania a spravovania značiek s cieľom vytvoriť unikátnu a rozpoznateľnú identitu na trhu. Branding je v podstate všetko to, čo robíte, aby ste správne manažovali a ovplyvňovali váš brand. Zahŕňa vytváranie vizuálnych prvkov, ako sú logo a dizajn, budovanie hodnôt a vnímanie všetkého spojeného s danou značkou.

Stručne povedané, budovanie značky je proces skúmania, vývoja a aplikácie charakteristickej črty alebo súboru funkcií vo vašej organizácii, aby si spotrebitelia mohli začať spájať značku s konkrétnymi produktmi alebo službami.

Branding je v popisoch sociálnych médií, paletách farieb billboardov a materiáloch, ktoré značky používajú na svoje balenie. Spoločnosti, ktoré vytvárajú silné značky, vedia, že identita ich značky musí žiť všade. Vedia, že ich názvy siahajú ďaleko za označenie a môžu nalákať spotrebiteľov, aby si vybrali ich produkty z ponuky možností.

Branding a všetky jeho podkategórie.

Rozdiel medzi brandingom a marketingom

Kým branding sa zameriava na úpravu a udržiavanie dlhodobej hodnoty značky, budovanie vzťahu so zákazníkmi, vytváranie emocionálneho pripojenia a odlišovanie sa od konkurencie, predmetom marketingu býva aktívne predstavovanie a predávanie produktov či služieb. Tu sú ďalšie z hlavných rozdielov medzi brandingom a marketingom:

Rozdiel medzi brandingom a marketingom.

Zameranie

Marketing: Je zameraný na konkrétne obchodné ciele, ako sú zvýšenie predaja, získanie nových zákazníkov a maximalizácia zisku.
Branding: Je zameraný na budovanie identity značky, vytváranie lojálnych zákazníkov, a odlišovanie značky od konkurencie.

Prístup k zákazníkom

Marketing: Zaoberá sa priamou komunikáciou so zákazníkmi, často prostredníctvom kampaní, reklám a iných komunikačných nástrojov.
Branding: Snaží sa vytvoriť dlhodobé vzťahy so zákazníkmi prostredníctvom budovania dôvery a emocionálnych väzieb.

Vizuálne prvky vs. celkový dojem

Marketing: Často sa zameriava na konkrétne vizuálne prvky a aktivity, ako sú reklamy a propagačné materiály.
Branding: Ide o celkový dojem, ktorý vytvára značku, vrátane vizuálnych prvkov, hodnôt, príbehov a zážitkov zákazníkov.

Cieľ

Marketing: Dosiahnutie cieľových predajných alebo obchodných cieľov.
Branding: Vytváranie a udržiavanie dlhodobého vnímania a hodnoty značky.

Rozsah

Marketing: Môže byť dočasný a obmedzený na určitý časový rámec.
Branding: Je trvalý a súvisí so stratégiou značky na dlhodobú perspektívu.

Dôležitosť brandingu

 • 1. Rozpoznateľnosť a dôveryhodnosť
  Branding hrá kľúčovú úlohu pri vytváraní vizuálnej a názvovej identifikácie. Silná značka je ľahko rozpoznateľná a odlišuje sa od konkurencie. Zákazníci majú tendenciu dôverovať známym značkám. Kvalitný branding vytvára dojem spoľahlivosti a kvality.
 • 2. Vytvorenie emocionálneho pripojenia
  Branding hrá kľúčovú úlohu pri vytváraní vizuálnej a názvovej identifikácie. Silná značka je ľahko rozpoznateľná a odlišuje sa od konkurencie. Zákazníci majú tendenciu dôverovať známym značkám. Kvalitný branding vytvára dojem spoľahlivosti a kvality.
 • 3. Diferenciácia od konkurencie
  Branding hrá kľúčovú úlohu pri vytváraní vizuálnej a názvovej identifikácie. Silná značka je ľahko rozpoznateľná a odlišuje sa od konkurencie. Zákazníci majú tendenciu dôverovať známym značkám. Kvalitný branding vytvára dojem spoľahlivosti a kvality.
 • 4. Vytváranie hodnôt značky
  Kvalitný branding pridáva značke hodnotu. Zákazníci často oceňujú produkt alebo službu spojenú s obľúbenou značkou.
 • 5. Lojalita zákazníkov
  Branding je kľúčovým v budovaní lojálnych zákazníkov. Ak majú zákazníci pozitívne skúsenosti so značkou a jej hodnotami, majú tendenciu zostať verní a opakovane nakupovať.

Na koho je branding zameraný

Zákazníci:

Zákazníci sú hlavným cieľom brandingovej stratégie. Branding sa snaží osloviť ich potreby, hodnoty a preferencie, aby vytvoril pozitívne prepojenie a zabezpečil ich vernosť.

Zamestnanci:

Interný branding, nazývaný aj Employer branding, sa zameriava na vytváranie pozitívnej a motivujúcej korporátnej kultúry pre zamestnancov. To môže zlepšiť ich spokojnosť a oddanosť firme.

Investori:

Silný branding môže prilákať investície a získať podporu investorov.

Konkurencia:

Branding môže byť zameraný aj na odlišnosť od konkurencie a vytvorenia výhod na trhu. Silné prvky značky môžu vytvoriť pozitívne vnímanie v porovnaní s konkurentmi.

Komunita a verejnosť:

Niektoré značky sú zamerané na budovanie spojení s miestnou komunitou alebo prispievanie k sociálnym a environmentálnym cieľom. Tento druh brandingu je zameraný na spoločenskú zodpovednosť. Je dôležité si uvedomiť, že cieľové skupiny môžu byť závislé od cieľa a stratégie značky.

Vytvorenie značky

Značka je pravdepodobne jedným z najdôležitejších aktív organizácie. Dodáva jej identitu, urobí firmu zapamätateľnou, povzbudí spotrebiteľov, podporí marketing a reklamu a u zamestnancov vyvolá hrdosť.

Ak chcete vytvoriť alebo posilniť vašu značku:

 • 1. Identifikujte ciele značky - stanovte si jasné ciele, ktoré chcete pre vašu značku dosiahnuť.
 • 2. Cieľová skupina - spoznajte svoju cieľovú skupinu a vytvorte kľúčové slová, ktoré ju oslovia.
 • 3. Vizuálny a verbálny prvok - vytvorte jedinečné logo, názov a slogan.
 • 4. Hodnoty značky - definujte hodnoty, ktoré chcete, aby vaša značka reprezentovala.

Štyri prvky dôležité pre vytvorenie alebo posilnenie značky.

Medzi ďalšie výhody značky patrí:

 • Ovplyvňovanie nákupných rozhodnutí - branding môže byť pre spotrebiteľov pri rozhodovaní o kúpe rozhodujúcim faktorom.
 • Vytvára identitu vášho podnikania - značka presahuje rámec produktu alebo služby spoločnosti. Branding dáva vašej firme identitu. Poskytuje spotrebiteľom niečo, s čím sa môžu spojiť a identifikovať sa s ňou okrem produktu alebo služby, ktoré si skutočne kupujú.
 • Pomáha zákazníkom zapamätať si vašu firmu - vďaka brandingu bude vaša firma nezabudnuteľná. Je to tvár vašej spoločnosti a pomáha spotrebiteľom rozlíšiť vašu firmu na každom médiu.
 • Zvyšuje reklamu a marketing - branding podporuje vaše marketingové a reklamné úsilie. Pomáha to vašej propagácii dosiahnuť extra údernosť a pridať uznanie a vplyv.
 • Buduje podporu zamestnancov - branding prináša vašim zamestnancom hrdosť. Keď značkujete svoju spoločnosť, nielenže dávate svojej obchodnej činnosti identitu, ale vytvárate aj seriózne a vysoko uznávané pracovisko. Silná značka prináša silných zamestnancov.

Dôležitosť brandingu pri e-Commerce

V elektronickom obchode sú značka a branding mimoriadne dôležité, pretože zákazníci online sa často rozhodujú na základe vizuálnych dojmov a dôvery v značku. V ideálnom prípade by ste si pred spustením internetového obchodu mali vypracovať stratégiu budovania značky, aby ste sa vyhli spätnej práci a snažili sa zosúladiť svoj obchod s očakávaniami zákazníkov. So silnou značkou je ľahké nadviazať kontakt a čerpá z hodnôt, ktoré dobre rezonujú s cieľovým publikom. Pre e-Commerce obchod môže byť silná značka aj bezpečnostnou sieťou, ktorá chráni podnik pred tým, aby musel konkurovať cenou.

Ako teda postupovať pri budovaní značky pre internetový obchod? Tu sú kľúčové kroky pri budovaní značky elektronického obchodu.

Pochopte svojich zákazníkov

Ak chcete efektívne komunikovať, musíte identifikovať prvky, ktoré ovplyvňujú vašich cieľových zákazníkov, a zamerať sa na ich využitie. Čo majú radi? Čo ich motivuje a priťahuje? Čo sa im páči na vašej značke?

Definujte osobnosť svojej značky

Osobnosť značky je osobnosť vášho podnikania, v ktorej budete poskytovať skúsenosti zákazníkov. Bude to silne ovplyvnené informáciami, ktoré sa vám podarí získať o vašich cieľových zákazníkoch. Aký tón hlasu bude vyhovovať tomuto publiku? Aký typ jazyka bude mať najväčší účinok? Aké obrázky upútajú ich pozornosť.

Vykryštalizujte prísľub značky

Aký je konečný sľub, ktorý dávate svojim zákazníkom? Ako vaše produkty/služby zlepšia ich život? Ako splníte tento sľub.

Zdokonaľte svoje vizuálne prostriedky

Online nakupujúci nemajú luxus dotýkať sa kupovaných produktov a cítiť ich, takže vizuálny zážitok je mimoriadne dôležitý. Vizuálnym aktívom značky sú všetky vizuálne prvky, ako napríklad dizajn webovej stránky, písma a typografia, farebná paleta, návrhy log a reklám, ako balenie produktov.

Zlepšite zákaznícku skúsenosť

Aj keď máte malú kontrolu nad tým, ako vaši zákazníci budú v konečnom dôsledku vnímať vašu značku, mali by ste urobiť všetko pre to, aby ste sa uistili, že každá interakcia a kontaktný bod, ktorý máte so zákazníkmi, sú v súlade s prísľubom vašej značky.

Princípy úspešného budovania značky:

 • Konzistentnosť - udržiavajte interaktívny vizuálny a komunikačný štýl.
 • Emocionálne prepojenie - budujte emocionálne prepojenie so zákazníkmi prostredníctvom príbehov a hodnôt.
 • Aktívna komunikácia - komunikujte aktívne so zákazníkmi a budujte vzťahy.
 • Prepojenie s hodnotami zákazníkov - identifikujte sa s hodnotami vašej cieľovej skupiny.
 • Inovácia - buďte inovatívni a prispôsobte sa meniacim potrebám trhu.

Päť princípov úspešného budovania značky.

Reklamné predmety a branding

Reklamné predmety sú výborným spôsobom, ako prezentovať svoju značku. Zabezpečte, aby boli v súlade s vašou vizuálnou identitou. Zamerajte sa na predmety, ktoré majú praktickú hodnotu a budú často používané.

Výber správnych reklamných predmetov je kritický pre budovanie značky. Máte jedinečnú príležitosť vytvoriť trvalý dojem na vašich zákazníkov a partnerov. Vhodne zvolené predmety, ako sú kvalitné pero, elegantný zápisník alebo užitočný USB kľúč, nielenže posilnia vnímanie vašej značky, ale aj podporia dlhodobú lojalitu. Dôležité je vybrať také predmety, ktoré sú nielen praktické, ale aj odzrkadľujú hodnoty a estetiku vašej značky.

Reklamné predmety perá, ceruzky a USB kľúče pre NP Veľká Fatra.

Personalizácia týchto predmetov je ďalším kľúčovým aspektom. Zahrnutie vašeho loga, firemných farieb a prípadne aj sloganu pomáha upevniť identitu značky. Výber kvalitných materiálov a vhodného dizajnu zabezpečí, že vaše reklamné predmety nebudú pôsobiť lacno alebo neprofesionálne. Pamätajte, že každý reklamný predmet je predĺžením vašej značky a mal by byť v súlade s celkovou stratégiou a vizuálom firmy.

Okrem toho, je dôležité myslieť na udržateľnosť a ekologický aspekt pri výbere reklamných predmetov. Eko alternatívy, ako sú predmety vyrobené z recyklovaných materiálov alebo biologicky odbúrateľné produkty, môžu výrazne zvýšiť pozitívny dojem značky vo verejnosti. Udržateľné prístupy nielenže demonštrujú zodpovedný postoj k životnému prostrediu, ale tiež posilňujú imidž značky ako inovatívnej a eticky zodpovednej.

Copyright 2006 - 2024 © CreoCom.sk
Člen PSI
Instagram
Facebook
Zatvoriť