Dátové služby

Dátové služby - prednahratie dát

zmazateľné

ZMAZATEĽNÉ

jednorazové skopírovanie dát na USB disk

NEZMAZATEĽNÉ

NEZMAZATEĽNÉ

vytvorenie partície na USB, ktorá bude obsahovať Vaše dáta a nebude možné ich odstrániť

AUTORUN

AUTORUN

automatické spustenie aplikácie (PowerPoint, PDF, ...) po zasunutí USB do počítača

IKONA

IKONA

vytvorenie vlastnej ikony, ktorá sa zobrazí v ponuke „Tento Počítač“